Program Unutarnje Usklađenosti
O programu
Uvod u program unutarnje usklađenosti
Elementi programa unutarnje usklađenosti
Izrada vašeg programa unutarnje usklađenosti
Provedbeni alati
Reference
Za otpremnike
Glavni izbornik
Elementi programa unutarnje usklađenosti

Odjeljak 3. UNSCR 1540
 12 od 31 
Odjeljak 3. UNSCR 1540
Sve države uvode i provode učinkovite mjere za uspostavu tuzemnih kontrola radi sprečavanja širenja nuklearnog, kemijskog ili biološkog oružja i sredstava njihove isporuke, uključujući uspostavu odgovarajućih kontrola materijala koji se na njih odnose i u tom smislu:
  1. Razvijaju i održavaju odgovarajuće učinkovite mjere osiguranja takvih roba u proizvodnji, uporabi, skladištenju ili prijevozu;
  2. Razvijaju i održavaju odgovarajuće učinkovite mjere fizičke zaštite,
  3. Razvijaju i održavaju odgovarajuće kontrole granica i poduzimaju mjere za otkrivanje, onemogućavanje, sprečavanje i borbu protiv nezakonite trgovine i brokeringa takvim robama, i kroz međunarodnu suradnju, kada je to potrebno, u skladu sa svojim nacionalnim zakonskim ovlastima i propisima te u suglasju s međunarodnim pravom;
  4. Uspostavljaju, razvijaju, provjeravaju i održavaju odgovarajuće učinkovite nacionalne kontrole izvoza i prekrcaja takvih roba, uključujući odgovarajuće propise za kontrolu izvoza, provoza, prekrcaja i ponovnog izvoza te kontrole osiguranja sredstava i usluga povezanih s izvozom i prekrcajem, kao što je financiranje i prijevoz koji omogućuju proliferaciju, kao i uspostavu kontrola krajnjih korisnika, uvođenje i primjenu odgovarajućih kazni iz kaznenog i civilnog prava za povrede propisa o kontroli izvoza;
 

© 2014 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Sva prava pridržana.