Program Unutarnje Usklađenosti
O programu
Uvod u program unutarnje usklađenosti
Elementi programa unutarnje usklađenosti
Izrada vašeg programa unutarnje usklađenosti
Provedbeni alati
Reference
Za otpremnike
Uvod
Referentni alati
Glavni izbornik
Elementi programa unutarnje usklađenosti

Priručnik
 14 od 31 
Otpremnici su suodgovorni za osiguranje sukladnosti isporuka s nacionalnim propisima za kontrolu strateške trgovine. Pomažu i kod sprečavanja nezakonitih isporuka tehnologija vojne i dvojne namjene zemljama koje sudjeluju u proliferaciji i zemljama koje podupiru terorizam.
 
Otpremnici bi trebali izraditi upute ili priručnik o PUK-u za otpremnike (sličan priručniku o PUK-u) i pridržavati ga se, a takav priručnik bi trebao sadržavati referentne obrasce i predloške, koji će im biti korisni pri izradi politika i procedura njihovog internog programa zakonitog postupanja, ali ih i voditi kroz njihovu primjenu.
 
Model priručnika može sadržavati sljedeće teme:

Izjava o politici društva
Identifikacija odgovornog osoblja
Nacionalni zakonski propisi
Nacionalne državne agencije
Obuka
Prijevozne isprave
Analiza kontrole trgovinske razmjene
Vođenje evidencija
Obavješćivanje
Unutarnje provjere
 
Za primjere predložaka za neke od ovih tema vidi odjeljak Kako napisati svoj program unutarnje kontrole na glavnom izborniku Programa PUK-a.

 

© 2014 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Sva prava pridržana.