Program Unutarnje Usklađenosti
O programu
Uvod u program unutarnje usklađenosti
Elementi programa unutarnje usklađenosti
Administrativni elementi
Elementi provjere
Izrada vašeg programa unutarnje usklađenosti
Provedbeni alati
Reference
Za otpremnike
Glavni izbornik
Elementi programa unutarnje usklađenosti

Uvjeti za izdavanje dozvola: Regulatorni zahtjevi EU-a i Hrvatske
 30 od 31 
Hrvatska (nastavak)

Temeljem članka 5. stavka 6. Carinskog zakona („Narodne novine“, br. 78/99, 94/99, 117/99, 73/00, 92/01, 47/03, 140/05, 138/06, 60/08, 45/09, 56/10 i 56/10.), osoba koja podnosi carinsku deklaraciju u svojstvu opunomoćenika, mora ispunjavati uvjete za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku, odnosno mora imati odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika (ovaj uvjet izričito postavlja i članak 2 stavak 3. Zakona o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku). Prema članku 2. stavak 4. istoga zakona, ako deklaraciju podnosi trgovačko društvo ili trgovac pojedinac u svoje ime i za svoj račun, tada takva osoba ne mora imati odobrenja (pa niti mora tražiti njegovo izdavanje) za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog otpremnika. No mora imati zaposlenika koji ima odobrenje za obavljanje poslova ovlaštenog carinskog zastupnika (što u pravilu znači položen poseban stručni ispit).
 
Trgovačka društva ili trgovci pojedinci koji profesionalno nastupaju u carinskom postupku, imaju pravni status zastupnika, s tim da zastupanje može biti izravno (u ime i za račun druge osobe) ili neizravno (u svoje ime za račun druge osobe). Pravni položaj izravnog zastupnika istovjetan je s pravnim položajem zastupnika koji nastupaju u drugim upravnim ili pravosudnim postupcima, pa zbog toga ni ne postoji potreba za posebnim zakonskim uređivanjem tih odnosa. No, u slučaju neizravnog zastupanja, zastupnik i neposredno prema nadležnim upravnim tijelima preuzima obveze glede odgovornosti za istinitost i cjelovitost činjeničnih navoda sadržanih u carinskoj deklaraciji, te glede namirenja carinskog duga. Kako se radi o najbitnijim pitanjima vezanim za djelotvornost provedbe carinskog postupka i sigurnost naplate državnog proračuna, odnosi nastale u svezi s neizravnim zastupanjem u carinskom postupku uređeni su posebnim zakonom - Zakonom o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku ("Narodne novine", br. 92/01).
 

© 2014 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Sva prava pridržana.