Program Unutarnje Usklađenosti
O programu
Uvod u program unutarnje usklađenosti
Elementi programa unutarnje usklađenosti
Izrada vašeg programa unutarnje usklađenosti
Provedbeni alati
Reference
Za otpremnike
Uvod
Referentni alati
Glavni izbornik
Za otpremnike

Dobrodošli u Program unutarnje usklađenosti za otpremnike! (nastavak)
 2 od 2 
Ovim dijelom PUU-u na mreži želi se svim sudionicima u lancu otpreme – špediterima, prijevoznicima i carinskim brokerima, pružiti dodatne informacije i tako unaprijediti njihovo ponašanje i zakonito postupanje u praksi. PUU otpremnicima pruža nova znanja i alate, pomoću kojih će program prilagoditi svojim specifičnim izazovima, poslovnom modelu i potrebama.
 
Stjecanje strateških znanja o kontroli trgovinske razmjene i uspostava dobre unutarnje zakonite prakse omogućit će otpremnicima:
  • ublažavanje rizika i zakonito postupanje
  • pružanje usluga s dodanom vrijednošću njihovim klijentima
  • stjecanje konkurentne prednosti
  • pomoć pri ostvarenju ciljeva privatnog i javnog sektora
Otpremnici i izvoznici simbiotski su povezani u zajedničkome radu na razvoju zakonitih postupaka, a na zajedničku korist i održivost. Izgradnja partnerstva u zakonitom postupanju i zajedničke strategije, kako uzajamne, tako i s drugim sudionicima u transakcijama, neodvojiva od standardnih operativnih postupaka, svima uključenima pružaju konkurentsku prednost. Nakon pokretanja investicije, uspostavljaju se i održavaju određeni postupci, izvozni poslovi teku na predvidljiv način, sigurno i uz dosljednu primjenu odgovarajućeg ispitivanja i analize strana i upotreba/primjena. Uz stjecanje i razmjenu znanja o tehnikama zakonitog postupanja s vašim poslovnim partnerima, izgrađujući sinergijske i poslovne odnose, osiguravate dugotrajan zajednički rad i konačne rezultate.

 
 

© 2014 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Sva prava pridržana.