Program Unutarnje Usklađenosti
O programu
Uvod u program unutarnje usklađenosti
Elementi programa unutarnje usklađenosti
Izrada vašeg programa unutarnje usklađenosti
Provedbeni alati
Reference
Za otpremnike
Uvod
Referentni alati
Glavni izbornik
Za otpremnike

Dobrodošli u Program unutarnje usklađenosti za otpremnike!
 1 od 2 
Nabava oružja za masovno uništenje i sustava njegove isporuke najvažniji je cilj subjekata koji sudjeluju u širenju oružja. Da bi ostvarili svoj cilj, oni traže putove s najmanje otpora – nezaštićenu granicu, propise koji se ne provode ili popustljive sustave izdavanja dozvola. Na ruku im idu i trgovačka društva koja izbjegavaju kontrole izvoza/provoza. Želimo li odgovoriti na izazove današnjice, moramo osnažiti svaku kariku u lancu.

Članovi međunarodne zajednice otpremnika ključni su za sigurnost globalnog lanca dobave, suzbijanje nezakonitog izvoza i pomažu da se spriječi da oružje za masovno uništenje i druga strateška dobra i tehnologije padnu u ruke subjektima koji sudjeluju u širenju oružja i teroristima.

Uvođenjem programa za temeljiti nadzor izvoznih poslova otpremnici mogu ublažiti ne samo vlastite rizike, nego i rizike svojih klijenata. Kao i izvoznici, otpremnici trebaju razumjeti i poznavati zahtjeve u vezi s izdavanjem dozvola, trebaju poznavati svoje kupce i istražiti krajnje korisnike, utvrditi ima li znakova za uzbunu te osigurati da se sumnjive okolnosti ne previde ili zanemare.  Takvo postupanje ne štiti samo otpremnike, nego i njihove klijente, koji mogu i bez svoga znanja biti uvučeni u zabranjene poslove.

 
 

© 2014 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Sva prava pridržana.