Program Unutarnje Usklađenosti
O programu
Uvod u program unutarnje usklađenosti
Elementi programa unutarnje usklađenosti
Administrativni elementi
Elementi provjere
Izrada vašeg programa unutarnje usklađenosti
Provedbeni alati
Reference
Za otpremnike
Glavni izbornik
Elementi programa unutarnje usklađenosti

Administrativni element br. 7: Obavješćivanje
 2 od 7 
Svrha

Svrha ovoga elementa je osigurati da su sve izvozne aktivnosti sukladne svim važećim zakonskim i podzakonskim aktima, te da se sva sporna izvozna pitanja rješavaju s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo. Za ovaj su element važne dvije zadaće:

  1. Imenovati osobu odgovornu za kontakt s ministarstvom nadležnim za gospodarstvo u slučajevima kada nije moguće interno riješiti neka pitanja koja se tiču izvoza.
  2. Za zaposlenike uspostaviti proceduru obavješćivanja odgovarajuće osobe u trgovačkom društvu u slučaju neke nedopuštene ili upitne aktivnosti.
 
 

© 2014 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Sva prava pridržana.